featured image
FORMACIÓ DESTINADA A

Persones treballadores

DURADA TOTAL DEL CURS

30 HORES

PREU

100% SUBVENCIONAT (GRATUÏT)

Adquireix els coneixements avançats per a la utilització professional de l'eina ofimàtica: Excel 2010

>>Es requereix un nivell bàsic del programa per accedir al curs

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 (ii) - nIVELL AVANÇAT

            INICI PREVIST: SETEMBRE 2018

 

 

CONTINGUTS DEL CURS

1. Formules anidades i funcions de Microsoft Excel

2. Protecció de cel·les

3. Filtres avançats i subtotals

4. Creació de taules i gràfics dinàmics

5. Aplicació de fórmules i funcions

6. Cerca d'objectius, escenaris i eina Solver

 

REQUISITS DEL CURS
 

Dirigit a persones que cotitzen per Règim General o Autònom.

  Per obtindre el certificat del curs cal superar totes les unitats formatives amb aprofitament. Per tant, es realitzen proves d'avaluació de coneixements de cada temari. També es molt important assistir a classe i per això, es realitza un seguiment d'assistència, per tal de controlar l'assistència a classe de l'alumne i així superar el percentatge mínim establert, indispensable per obtindre la titulació.

Per tal de formalitzar la inscripció al curs cal presentar al nostre centre:

- DNI

- Últim rebut d'autònoms

- Última nòmina en cas de ser treballador/a per compte d'altri.

- En cas d'estar desocupat/da, document DARDO.

 

- LA MATRÍCULA I EL CURS NO SUPOSA CAP COST PER A L'ALUMNE, ESTA TOTALMENT SUBVENCIONAT! TOTALMENT GRATUÏT!

 


divider

Aquesta formació està adreçada a persones treballadores, que cotitzen per Règim General o Autònoms. Aquests cursos estan totalment subvencionats per les següents institucions. Són cursos d’una durada determinada, amb control d'assistència diària i amb avaluació continuada, que es desenvoluparan a les instal·lacions del Centre d'Estudis Bayerri