featured image
FORMACIÓ DESTINADA A

Persones desocupades o en actiu

DURADA TOTAL DEL CURS

430 HORES

PREU

100% SUBVENCIONAT (GRATUÏT)

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT - OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS (ADGD0408)

             INICI PREVIST: 16 D'ABRIL DE 2018 | Horari: Dilluns a Divendres de 8.30 a 14.00 h.

 

 

CONTINGUTS DEL CURS

- Tècniques administratives bàsiques d'oficina

- Organització empresarial i de recursos humans

- Gestió auxiliar de la correspondencia i paqueteria en l'empresa

- Gestió auxiliar de documentació econòmica, administrativa i comercial

- Operacions bàsiques de comunicació (en les relacions professionals, comunicació oral i escrita)

- Reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic

- Formació complementària (20 hores)

- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (40 hores)

REQUISITS DEL CURS
 

El curs està destinat prioritàriament a persones amb situació d'atur majors de 16 anys, inscrits com a demandants d'ocupació.

Requisits acadèmics d'accés:

Nivell de formació mínim: no s’exigeix requisits acadèmics ni professionals.

  Els cursos també els poden realitzar persones en actiu, sempre i quan, l'horari de l'acció formativa sigui compatible amb el seu horari laboral.
  La durada total del certificat de professionalitat és 390 hores, es complementarà la formació realitzant 40 hores de pràctiques a una empresa determinada. El curs també inclou la Formació Complementària d'una durada de 20 hores.
  Per obtindre el certificat de professionalitat oficial, cal superar tots els mòduls formatius amb aprofitament. Per tant, es realitzen proves d'avaluació de coneixements de cada temari. També es molt important assistir a classe i per això, es realitza un seguiment d'assistència, per tal de controlar l'assistència a classe de l'alumne i així superar el percentatge mínim establert, indispensable per obtindre la titulació.

divider

La Formació Ocupacional és un tipus de formació adreçada a treballadors en situació d´atur, majors de 16 anys. Aquests cursos estan totalment subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Són cursos d’una durada determinada, amb control d'assistència diària i amb avaluació continuada, que es desenvoluparan a les instal·lacions del Centre d'Estudis Bayerri