featured image
FORMACIÓ DESTINADA A

Persones treballadores

DURADA TOTAL DEL CURS

90 HORES

PREU

100% SUBVENCIONAT (GRATUÏT)

Es tracta d'un mòdul del Certificat de professionalitat d'activitats administratives de gestió. Amb aquest curs de tresoreria podràs identificar la normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers i documents de gestió de cobrament i de pagament, així com les entitats vinculades a la seva emissió. Podràs comprendre la gestió interna del conjunt de cobraments i pagaments generats a l'empresa, així com la confecció i ocupació dels documents relacionats.

CP- GESTIÓ OPERATIVA DE LA TRESORERIA (ADGD0308/MF0979)

            INICI PREVIST: SETEMBRE 2018

 

 

CONTINGUTS DEL CURS

Unitat didàctica 1: Normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers

Unitat didàctica 2: Confecció i ocupació de documents de cobrament i pagament en la gestió de tresoreria.

Unitat didàctica 3: Mètodes bàsics de control de tresoreria

Unitat didàctica 4: Operacions de càlcul financer i comercial

Unitat didàctica 5: Mitjans i terminis de presentació de la documentació

REQUISITS DEL CURS
 

Dirigit a persones que cotitzen per Règim General o Autònom. (25% places per a desocupats)

  Per obtindre el certificat del curs cal superar totes les unitats formatives amb aprofitament. Per tant, es realitzen proves d'avaluació de coneixements de cada temari. També es molt important assistir a classe i per això, es realitza un seguiment d'assistència, per tal de controlar l'assistència a classe de l'alumne i així superar el percentatge mínim establert, indispensable per obtindre la titulació.

Per tal de formalitzar la inscripció al curs cal presentar al nostre centre:

- DNI

- Últim rebut d'autònoms

- Última nòmina en cas de ser treballador/a per compte d'altri.

- LA MATRÍCULA I EL CURS NO SUPOSA CAP COST PER A L'ALUMNE, ESTA TOTALMENT SUBVENCIONAT! TOTALMENT GRATUÏT!

 


divider

Aquesta formació està adreçada a persones treballadores, que cotitzen per Règim General o Autònoms. Aquests cursos estan totalment subvencionats per les següents institucions. Són cursos d’una durada determinada, amb control d'assistència diària i amb avaluació continuada, que es desenvoluparan a les instal·lacions del Centre d'Estudis Bayerri