Sobre l'editor de text enriquit HTML

Disponibilitat: Teniu inhabilitat l'editor HTML en el vostre perfil d'usuari

L'editor de text enriquit HTML ens proporciona una interfície de processador de textos incrustada en una pàgina web per permetre-us editar text d'una forma intuïtiva, i el resultat és codi HTML normal.

A més de formatar text aquest editor presenta una sèrie de característiques extra que podeu trobar útils.

Copiar text des d'altres aplicacions

Inserir imatges

Inserir taules

Inserir enllaços

Inserir emoticones

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English