Formatar text

Quan escriviu text en Moodle podeu triar diferents formats per processar el text segons els vostres coneixements tècnics i el tipus de navegador que utilitzeu.

Generalment si deixeu aquest paràmetre en el valor per defecte les coses funcionaran tal com espereu..

1. Autoformat Moodle

2. Format HTML

3. Text

4. Format Markdown

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English