Càrrega d'usuaris

En primer lloc, fixeu-vos que generalment no és necessari importar usuaris en massa. Si voleu minorar les tasques de manteniment abans hauríeu d'explorar les formes d'autenticació que no requereixen un manteniment manual, per exemple la connexió amb bases de dades externes o la possibilitat que els usuaris creïn els seus comptes. Vg. la secció d'Autenticació dels menús d'administració.

Si esteu segur que voleu importar molts comptes d'usuari des d'un fitxer de text, aleshores heu de formatar així el fitxer:

Heus ací un exemple d'un fitxer d'importació vàlid:

username, password, firstname, lastname, email, lang, idnumber, maildisplay, course1, group1
jonest, verysecret, Tom, Jones, jonest@someplace.edu, en, 3663737, 1, Intro101, Section 1
reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202, Section 3

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English