Crear una nova pregunta

Podeu afegir diversos tipus de preguntes en una categoria:

Opcions múltiples

Resposta breu

Numèriques

Vertader o fals

D'aparelllar

Respostes incrustades (format Cloze)

Aleatòries d'aparellar amb resposta breu

Aleatòries

Descripció

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English