Com fer un wiki

El wiki de Moodle està basat en l'ErfurtWiki, que és una implementació del sistema hipertext WikiWikiWeb. Permet una senzilla creació i i edició col·laborativa de pàgines web.

Crear pàgines:
Una pàgina es crea donant-li nom dins del text d'una altra pàgina que ja existeix. El nom d'una pàgina wiki fa servir l'anomenat CamelCase o es posa entre claudàtors [ ].

Per exemple:

El text que hagi rebut un nom de pàgina wiki portarà un interrogant '?' darrere. Fent clic en l'interrogant '?' entreu en el mode d'edició d'aquesta pàgina. Escriviu el vostre text, el deseu i ja teniu una nova pàgina del wiki.

Etiquetes wiki:
Totes les pàgines d'un wiki es poden formatar fàcilment utilitzant etiquetes wiki.

Paràgrafs

!! Encapçalaments

Estils

Llistes

Hiperenllaços

Taules amb |

poseu el text entre guions verticals
per construir una estructura de taula
els navegadors generalment ignoren les cel·les que falten

Deixeu sempre una línia en blanc abans de la taula i una altra després de la taula per separar-la dels paràgrafs anterior i posterior.

Imatges

Més informació

El llenguatge d'etiquetes wiki ofereix més possibilitats. Podeu consultar l'Erfurt Wiki Homepage per trobar més informació.

Camel Case:
El CamelCase (lletres camell) descriu l'aparença de les ParaulesWiki: paraules juntes, sense espais, separades per les inicials en majúscules. La combinació de majúscules i minúscules sembla els geps d'un camell.

Aquesta manera de posar noms fa que els puristes del llenguatge odien els Wikis, però és molt comú en el món de la informàtica i la coneixen la majoria dels programadors.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English